Když na barvě záleží

Moč a její barva je téma, o kterém se nemluví. Ale mělo by. Tělní tekutina, která provází každého z nás, každý den, od útlého dětství až po stáří, nám totiž může poskytnout důležité informace o našem zdravotním stavu. Změna barvy moči může být průvodním jevem různých onemocnění, a to dokonce i rakoviny močového měchýře, která je devátým nejčastějším nádorovým onemocněním na světě1. I proto vznikl projekt „Když na barvě záleží…“, jehož cílem je upozornit na často opomíjený, ale důležitý lidský orgán – močový měchýř – a s ním spojené zdravotní problémy a možnosti jejich časné diagnostiky. Partnery projektu „Když na barvě záleží…“ jsou společnosti ROCHE, RegioJet, EUC Laboratoře a Dialog Jessenius.

Až 80 % případů rakoviny močového měchýře je spojováno s vlivem životního prostředí. Mezi skupiny ohrožené onemocněním patří mimo jiné i řidiči z povolání nebo automechanici, dále lidé pracující s rozpouštědly nebo lidé, kteří jsou vystaveni působení výfukových plynů. Největším rizikovým faktorem je ale jednoznačně kouření. Riziko rozvoje onemocnění u kuřáků je až šestkrát vyšší než u nekuřáků. „Společnost ROCHE je celosvětovým lídrem v oblasti zdravotnického výzkumu, zaměřuje se na inovace a nové objevy v diagnostice a léčbě závažných onemocnění. V rámci společenské zodpovědnosti se dlouhodobě snažíme podporovat vzdělávání veřejnosti v oblasti medicíny. Prostřednictvím spolupráce s dalšími partnery chce společnost ROCHE nyní pomoci zvýšit povědomí 
o rakovině močového měchýře. Z tohoto důvodu jsme vytvořili projekt „Když na barvě záleží…“ a oslovili autobusového dopravce RegioJet s nabídkou otestování jejich řidičů na výskyt krve v moči, což může být jeden z prvních příznaků karcinomu močového měchýře. Právě profesionální řidiči jsou spolu s kuřáky jednou z rizikových skupin tohoto onemocnění,“ přibližuje vznik projektu MUDr. Jiří Pešina ze společnosti ROCHE.

 „V České republice onemocní rakovinou močového měchýře nebo močových cest přibližně 2 000 lidí ročně, necelých 1 000 pacientů pak onemocnění podlehne. Obecně by se dalo říci, že muži jsou až třikrát více ohroženi rakovinou močového měchýře než ženy. Nádor se nejčastěji vyskytuje u osob nad 65 let věku. Z pohledu lokální incidence jsou na tom nejhůře Praha, Plzeňský, Liberecký a Ústecký kraj s incidencí nad 21 případů na 100 000 osob,“ říká odborný garant projektu „Když na barvě záleží…“, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky FN Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a předseda České urologické společnosti ČLS JEP.  

„Principy léčby rakoviny močového měchýře se za posledních 30 let zásadně nezměnily. Došlo ale k rozvoji a zlepšování metod, které používáme – ať už jsou to lepší endoskopy používané k diagnostice nebo endoskopické operační léčbě, nebo zlepšení operační techniky při radikálních operacích. Hodně si nyní slibujeme od nových léků na principu protinádorové imunoterapie, které využívají přirozené schopnosti organismu bojovat s nádorovými buňkami. Tyto léky jsou v současné době testovány a postupně se dostávají – a věříme, že i dále budou dostávat – do každodenní praxe,“ upřesňuje směřování možností nové léčby rakoviny močového měchýře prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Možnost nechat si zdarma otestovat svůj vzorek moči dostane v rámci projektu „Když na barvě záleží…“ všech více než 500 řidičů a strojvedoucích RegioJet. Zároveň jim budou v rámci interní kampaně společnosti předány informace ohledně možných zdravotních komplikací s močovým měchýřem souvisejících s jejich profesí. Z vlastní zkušeností vím, jak často a dlouhodobě člověk ve stresu a pod náporem práce dokáže šidit vlastní tělo. Pořád se uklidňuje, že pro jednou se nic nestane a problémy se mohou střádat a pak se to náhle vymstí. Platí to jak pro pracovně rozlítané manažery, tak pro naše řidiče či strojvedoucí, kteří tráví mnoho hodin na cestách proto, aby dovezli v pořádku a včas naše zákazníky do cílových stanic, a své osobní potřeby často řeší až ‚jak to vyjde‘. O to důležitější je prevence – myslet na to, že i tělo potřebuje řádnou péči. Jsem rád, že jsme se mohli do projektu ‚Když na barvě záleží…‘ zapojit a umožnit našim řidičům udělat důležitý krok v ochraně jejich zdraví a v prevenci před vážnými nemocemi,“ říká Radim Jančura majitel společností RegioJet a STUDENT AGENCY.

Lidé by si v rámci kontroly svého zdraví měli všímat nejen změněné barvy moči, ale i případných dalších abnormalit, jako je například výskyt jejího zákalu, atypického zápachu, změněného množství moči – jak nadměrného, tak příliš malého –, dále nucení na močení, pálení při něm apod. „Nález krve v moči může znamenat závažné onemocnění, proto se nesmí podcenit. Pacient by měl jednoznačně navštívit svého praktického lékaře, který provede základní chemické vyšetření moči a doporučí následné vyšetření internistou či urologem,“ doporučuje prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. z Ústavu klinické biochemie 
a hematologie LF UK a FN Plzeň.

Odevzdané vzorky moči řidičů RegioJet budou zpracovány akreditovanou společností EUC Laboratoře, která je rovněž partnerem projektu.„Během laboratorního zpracování výsledků vzorků moči záleží zejména na kvalitě a rychlosti jeho zpracování laboratoří, aby nedošlo ke změnám složení či rozpadu některých částic přítomných ve vzorku. Naše laboratoře rychlost i kvalitu garantují a zajistí tak přesné výsledky testování v rámci projektu,“ ujišťuje zástupce EUC Laboratoří MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel pro laboratoře.

K projektu „Když na barvě záleží...“ se připojila také obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius, jejímž cílem je rozšiřovat informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních a rizikovém chování. Postupně vzniká edice filmových průvodců, která má pomoci časnému rozpoznání závažných chorob a provést pacienta následnou léčbou.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Lenka Čarková
Ogilvy Public Relati


Odkazy:

  1. Ferlay J et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. K dispozici na adrese: Accessed August 2015

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů