Společnost Roche je opět na vrcholu trvalé udržitelnosti v žebříčku zdravotnických společností v indexech Dow Jones

Společnost Roche byla vyhlášena lídrem v trvalé udržitelnosti již devátým rokem v řadě. Trvalá udržitelnost je nedílnou součástí strategie společnosti. Společnost si vede zvlášť dobře v oblasti nákladů na zdravotní péči, etických marketingových postupů a strategie v oblasti klimatu.

Již devátým rokem v řadě byla společnost Roche (SIX: RO, ROG, OTCQX: RHHBY) uznána za vedoucího člena skupiny pro trvalou udržitelnost v rámci indexu Dow Jones Sustainability Indexes (Dow Jones). Toto hodnocení vychází z hloubkové analýzy ekonomických, sociálních a environmentálních výsledků. Skupina indexů DJSI slouží jako měřítko pro investory, kteří do svých portfolií zahrnují hlediska trvalé udržitelnosti.

Společnost Roche si zachovává vedoucí postavení díky své vynikající strategii trvalé udržitelnosti, která je plně zakotvena v jejím podnikání a kultuře. Letošní hodnocení ukázalo, že společnost Roche se v kategoriích zabývajících se nákladem na zdravotní péči, etickými marketingovými postupy a strategií v oblasti klimatu věnovala zvláště dobře.

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme opět oceněni za naše úsilí,“ říká generální ředitel společnosti Roche Severin Schwan. „Pro společnost Roche představuje důležitou oblast přístup ke zdravotní péči. Již více než sto dvacet let se společnost Roche zavazuje zlepšovat životy tím, že zdokonaluje vývoj léků a diagnostiky. To má smysl pouze v případě, že naše léky a testy zůstanu dostupné lidem, kteří je potřebují. Věřím, že tohoto širokého záběru docílíme společnou odpovědností, která vyžaduje spolupráci všech partnerů.“

Tyto indexy hodnotí výsledky nejudržitelněji podnikajících firem na světě a určují nejlepší zástupce jednotlivých kategorií. Společnost RobecoSAM ke každému hodnocení zve více než 3450 veřejných akciových společností. Nejlepší společnosti podle jednotlivých indexů se poté vybírají na základě komplexního zhodnocení jejich ekonomických výsledků, společenského přínosu a vlivu na životní prostředí podle kritérií, jež odpovídají trendům v oblasti udržitelnosti, a to jak trendům typickým pro daný obor, tak trendům obecným. Do finálního žebříčku se dostanou pouze firmy, které v tomto hodnocení dosáhnou ve svém oboru nejlepších výsledků. Indexy se sestavují a vedou systematicky a umožňují investorům dlouhodobě posuzovat kvalitu fondů a derivátů souvisejících s udržitelným podnikáním. Společnost RobecoSAM každoročně vyhlašuje nejlepší společnosti z 24 průmyslových oblastí podle globálního klasifikačního systému odvětví (GICS). Podrobnější informace o indexech DJSI najdete na oficiální webové stránce na adrese www.sustainability-index.com

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů. Díky sloučení předností léčivých výrobků a diagnostických metod pod jednu střechu se společnost Roche stala vedoucím představitelem personalizované zdravotní péče, což je strategie, která má za cíl přizpůsobit správnou léčbu každému pacientovi tím nejlepším možným způsobem. 

Společnost Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky  pro oblasti onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem.

Společnost Roche, která byla založena v roce 1896, nadále hledá lepší způsoby prevence, diagnostiky a léčby nemocí a vytváření trvalého přínosu pro společnost. Spoluprací s klíčovými partnery společnost usiluje o zlepšení přístupu pacientů k inovacím v oblasti zdravotní péče. Dvacet devět léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotnické organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky. Společnost Roche byla nepřetržitě po dobu sedmi let oceňována jakožto Vedoucí skupiny udržitelnosti v rámci farmaceutického, biotechnologického a biologického průmyslu podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti.

Společnost skupiny Roche se sídlem v Basileji ve Švýcarsku je aktivní ve více než 100 zemích a v roce 2016 zaměstnávala celosvětově více než 94 000 lidí. V roce 2016 společnost Roche investovala 9,9 miliardy švýcarských franků na výzkum a vývoj a oznámila prodeje ve výši 50,6 miliardy švýcarských franků. Společnost Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je majoritním podílníkem ve společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku.

Pro více informací prosím navštivte webovou stránku

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů