Podle Dow-Jonesových indexů udržitelnosti je společnost Roche jedničkou ve zdravotnickém průmyslu již osmý rok v řadě

Společnost Roche (SIX: RO, ROG, OTCQX: RHHBY) byla již poosmé v řadě vyhlášena nejlepší společností podnikající v oboru farmacie, biotechnologií a přírodních věd. Toto hodnocení je založeno na hloubkové analýze hospodářské, sociální a environmentální výkonnosti. DJSI komplex indexů slouží jako měřítko pro investory, kteří začleňují hledisko udržitelnosti do své činnosti.

Společnost Roche si vedla velmi dobře v celé řadě kategorií a DJSI zaznamenal, že Roche udržuje své vedoucí postavení v odvětví léčivých přípravků díky vynikající strategii v oblasti udržitelného rozvoje, která je plně v souladu s jejím podnikáním a firemní kulturou. Letošní výsledky DJSI zdůrazňují, že díky přístupu ke zdravotní péči, compliance a transparentnosti, rozmanité pracovní kultuře a vzájemné spolupráci s různými partnery, je Roche odhodlána vytvářet hodnotu pro všechny zainteresované strany.

"Jsme velmi hrdí na takové uznání," říká generální ředitel Roche Severin Schwan. "Naše opětovné zvolení, jako nejvíce udržitelná farmaceutická společnost v oblasti zdravotní péče, by nebylo možné, pokud bychom nedisponovali specializovanými zaměstnanci se skutečným zájmem pomoci, a to na celém světě. Udržitelnost je nedílnou součástí toho, co v Roche děláme a je jádrem našeho podnikání, nyní i do budoucna. Pevně ​​věřím, že náš hlavní přínos pro společnost je zlepšení zdravotní péče, vývoj diagnostického testování a dodej léků, které pomáhají uspokojit i nejnaléhavější zdravotní potřeby. Pokud se nám to díky naší práci skutečně daří, budeme mít dlouhý a trvalý dopad na společnost."

Roche dodržuje svůj závazek udržitelnosti již 120 let. V roce 2016 rovněž podnikla první kroky v přímé reakci na 17 udržitelný rozvojových cílů (SDGs), jež byly jednomyslně přijaty Valným shromážděním Organizace spojených národů o ukončení chudoby, ochraně planety a zajištění prosperity pro všechny jako součást 2030 Agendy udržitelného rozvoje. Roche se zavázala podporovat řadu SDGs v souladu s její obchodní strategií; zejména SDG3, jejímž cílem je zajistit zdravý život a prosazování pohody pro všechny.

Tyto indexy hodnotí výsledky nejudržitelněji podnikajících firem na světě a určují nejlepší zástupce jednotlivých kategorií. Společnost RobecoSAM ke každému hodnocení zve více než 3 450 veřejných akciových společností. Nejlepší společnosti podle jednotlivých indexů se poté vybírají na základě komplexního zhodnocení jejich ekonomických výsledků, společenského přínosu a vlivu na životní prostředí podle kritérií, jež odpovídají trendům v oblasti udržitelnosti, a to jak trendům typickým pro daný obor, tak trendům obecným. Do finálního žebříčku se dostanou pouze firmy, které v tomto hodnocení dosáhnou ve svém oboru nejlepších výsledků. Indexy se sestavují a vedou systematicky a umožňují investorům dlouhodobě posuzovat kvalitu fondů a derivátů souvisejících s udržitelným podnikáním. Společnost RobecoSAM každoročně vyhlašuje nejlepší společnosti z 24 průmyslových oblastí podle globálního klasifikačního systému odvětví (GICS). Podrobnější informace o indexech DJSI najdete na oficiální webové stránce na adrese

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů