Společnosti ROCHE s.r.o. a Medonet Pharma s.r.o. končí obchodní spolupráci

Společnosti ROCHE s.r.o. a Medonet Pharma s.r.o. se dohodly na ukončení obchodní spolupráce ke konci března 2016. Jedná se o společné rozhodnutí, které je založeno na změnách obchodního modelu společnosti ROCHE s.r.o. Toto rozhodnutí nebude mít v žádném případě vliv na dostupnost léčivých přípravků společnosti Roche, a stejně tak nebude mít žádný dopad na léčbu pacientů.

Společnost Medonet Pharma s.r.o. smluvně zajišťovala marketingovou a obchodní podporu některých zavedených léčivých přípravků v rámci portfolia společnosti Roche.  Tato podpora zahrnovala propagaci léčivých přípravků společnosti Roche a kontakt s lékaři a zdravotnickými pracovníky, kteří byli partnery ROCHE s.r.o. Společnost ROCHE s.r.o. oceňuje více než osmiletou spolupráci se společností Medonet Pharma s.r.o.

Lékaři, zdravotničtí pracovníci, zdravotnické organizace a další partneři, jež v minulosti spolupracovali se společností Medonet Pharma s.r.o. v souvislosti s léčivými přípravky společnosti Roche, mohou nyní pro bližší informace kontaktovat přímo společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím emailové adresy 

Dr. Christiane Hamacher
ROCHE s.r.o

MVDr. Josef Vašíček
Medonet Pharma s.r.o.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů