Charitativní a společenské projekty společnosti Roche

Společnost Roche má dlouhou tradici finanční a materiální podpory četných charitativních a společenských projektů. Naše podpora směřuje především do chudých a málo rozvinutých oblastí světa, ale nezanedbáváme ani péči o vědecký výzkum, rozvoj mladých talentovaných vědců či podporu mladých umělců. Naši zaměstnanci se individuálně angažují i sami v charitativních uskupeních v jednotlivých zemích.

Humanitární pomoc

Společnost Roche se od r. 2003 zapojuje do pomoci dětem v jednom z nejchudších států světa, africké Malawi. Každý rok pořádáme charitativní pochod spojený s finanční sbírkou ve prospěch malawských dětí, kterého se účastní zaměstnanci ze všech poboček naší společnosti po celém světě. Shromážděné finanční prostředky jsou prostřednictvím mezinárodně působících humanitárních organizací posílány do Malawi a využity k podpoře vzdělanosti dětí, nákupu jídla a výrobních prostředků.

Přírodní katastrofy

Naše společnost pomáhá v případech nenadálých neštěstí a přírodních katastrof finančními sbírkami a materiální pomocí prostřednictvím bezplatných dodávek našich produktů (léky, laboratorní přístroje), služeb a logistických kapacit.
Takovou formu pomoci jsme poskytli obyvatelům Japonska po tragickém zemětřesení a následných vlnách tsunami v březnu 2011. Naše pomoc směřovala po katastrofálním zemětřesení na Haiti a do Pakistánu v r. 2010 a obyvatelům malé vesnice Chocos v Peru, která byla po zemětřesení prakticky srovnána se zemí na jaře 2008. V řádu několika hodin zareagovala naše společnost humanitarní akcí koncem r. 2004 po ničivých vlnách tsunami, které tragicky postihly obyvatele několika států jihovýchodní Asie.

Další humanitární projekty

Afrikou projíždí Phelophepa Health Care Train, vlak se zdravotnickým personálem a vybavením, který přiváží primární zdravotní péči více než 45 000 obyvatel odlehlých koutů Afriky každý rok. Všechno vybavení a personál je finanční a materiálně zajišťuje naše společnost. 
Čisté zdroje pitné vody v rozvojových zemích světa pomáhá vybudovat projekt Mezinárodního červeného kříže, který je spolufinancován společností Roche.

 

Léčivé přípravky společnosti Roche pomáhají v boji s malárií např. pacientům v nemocnici v Igogwe.

Podpora mladých umělců a vědců

Společnost Roche tradičně podporuje umění a kulturu. Projekt „Roche Continents“ vzešel z partnerství mezi Roche a salzburským hudebním festivalem a sponzoruje „kontinenty“, novou koncertní řadu děl současných hudebních skladatelů.  
Mladé vědce podporujeme nabídkou stáží ve výzkumných provozech naší společnosti nebo prací přímo v zastoupeních regionálních poboček.