Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Aktuální informace o přípravcích společnosti Roche s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

  • Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny symbolem: 
  • Přípravky dostupné jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbolem: 

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Roche s.r.o. nás kontaktujte na adrese czech.medinfo@roche.com, na telefonním čísle +420 220 382 111, nebo vyplňte tento formulář.

Název léčiva Odkazy na informace o produktu
ANEXATE SÚKL
AVASTIN SÚKL
BONDRONAT SÚKL;
BONVIVA SÚKL;
CELLCEPT SÚKL;
COPEGUS SÚKL
CYMEVENE SÚKL
DILATREND SÚKL
DORMICUM SÚKL
ERIVEDGE SÚKL;
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu czech_republic.pa_susar@roche.com nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
ESBRIET SÚKL;  
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu czech_republic.pa_susar@roche.com nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
FUZEON SÚKL
GAZYVARO SÚKL;  
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu czech_republic.pa_susar@roche.com nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
HERCEPTIN SÚKL
INHIBACE
INHIBACE PLUS
SÚKL
INVIRASE SÚKL
KADCYLA SÚKL;  
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu czech_republic.pa_susar@roche.com nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
KYTRIL SÚKL
MADOPAR SÚKL
MABTHERA SÚKL;
MIRCERA SÚKL
NEORECORMON SÚKL
PEGASYS SÚKL
PERJETA SÚKL;  
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu czech_republic.pa_susar@roche.com nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
PULMOZYME SÚKL
RIVOTRIL SÚKL
ROACTEMRA SÚKL;
ROCALTROL SÚKL
ROFERON-A SÚKL
TAMIFLU SÚKL
TARCEVA SÚKL
VALCYTE SÚKL
XELODA SÚKL
XENICAL SÚKL
ZELBORAF SÚKL