Transplantace ledviny vrací nemocné do plnohodnotného života

Ze světových statistik vyplývá, že v současné době je přežívání ledvin transplantovaných od žijících dárců v prvním roce po transplantaci až 98%, u ledvin od kadaverózních (zemřelých) dárců je to asi 92%. U transplantací od žijících dárců je průměrná doba  funkce ledviny až 20 let, u transplantací od zemřelého dárce 8 – 12 let..

Každý desátý obyvatel České republiky trpí některým z chronických onemocnění ledvin. U každého tisícího pak onemocnění ledvin přejde do konečného stádia, kdy je život možný jenom za pomocí metod nahrazujících jejich funkci, tedy dialýzy a transplantace ledviny. Nejlepší metodou, která nemocného může vrátit do plnohodnotného života právě transplantace ledviny, která poskytuje nemocným, ve srovnání s jinými metodami náhrady funkce ledvin, nejvyšší kvalitu života. „Transplantace orgánů je jednou z nejúspěšnějších oblastí medicíny posledních desetiletí. Přitom se jedná o standardní léčbu nemocných se selháváním životně důležitého orgánu,“ zdůraznila MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM a prezidentka České transplantační společnosti.

Ze světových statistik vyplývá, že v současné době je přežívání ledvin transplantovaných od žijících dárců v prvním roce po transplantaci až 98%, u ledvin od kadaverózních (zemřelých) dárců je to asi 92%. U transplantací od žijících dárců je průměrná doba  funkce ledviny až 20 let, u transplantací od zemřelého dárce 8 – 12 let. „Pokud transplantovaná ledvina přestane pracovat, nemocný se vrací zpět do dialyzační léčby, která je oproti úspěšné transplantaci spojena s horší kvalitou života nemocných a nezanedbatelnými ekonomickými výdaji zdravotních pojišťoven,“ vysvětlil Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Kliniky nefrologie IKEM. Příčiny selhání funkce transplantované ledviny jsou různé. K hlavním důvodům patří její odhojení (rejekce), za které je odpovědný imunitní systém nemocných. Uplatňují se ale i další faktory, jako jsou kvalita orgánu daná věkem dárce či opakované infekce. Výsledky transplantací všech orgánů se významně zlepšily od osmdesátých let minulého století jednak zdokonalením metody odběrů a uchování orgánů a operační techniky, tak  i vývojem moderních léků, které ovlivňují imunitní systém tak, aby organismus příjemce neodmítl „cizí“ orgán. V současné době představuje podíl pacientů s funkční transplantovanou ledvinou v České republice 40% všech nemocných, kteří trpí nezvratným selháním ledvin. Transplantaci ledviny může podstoupit zhruba každý pátý nemocný s nezvratným selháním ledvin, u ostatních nemocných zdravotní stav transplantaci neumožňuje.

V České republice je transplantační program na velmi vysoké úrovni. Mezi největší evropská transplantační centra patří Institut klinické a experimentální medicíny v Praze. V roce 2009 zde bylo  transplantováno celkem 361 orgánů, z toho 205 ledvin. Odborníci Institutu v současné době ambulantně pečují o téměř dva tisíce lidí, kteří jsou po transplantaci a mají plně funkční transplantovanou ledvinu. Do ambulance Kliniky nefrologie IKEM chodí i pacientka, která má nejdéle fungující transplantovanou ledvinu v České republice – 37,5 roku.

Kontaktní údaje:

MUDr. Eva Pokorná, CSc.
vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM  
a prezidentka České transplantační společnosti
evpo@medicon.cz

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
přednosta Kliniky nefrologie IKEM
onvi@medicon.cz

 

MUDr. Jiří Pešina
Communication Affairs Manager ROCHE
jiri.pesina@roche.com
mobil
: 724 370 066