Vyjádření společnosti ROCHE k dostupnosti léčivého přípravku Xeloda 500 mg

Společnost Roche dnes zaznamenala zvýšený výskyt dotazů pacientů a lékárníků týkajících se dostupnosti léčivého přípravku Xeloda 500 mg. Zajištění dostupnosti léčivého přípravku pro pacienty již léčené přípravkem Xeloda 500 mg považuje společnost Roche za klíčový závazek vůči těmto pacientům a jejich ošetřujícím lékařům. Z výroby je pro Českou republiku alokováno dostatečné množství balení léčivého přípravku Xeloda 500 mg, aby byla zajištěna léčba všech indikovaných pacientů v naší zemi. Distributoři mohou u společnosti Roche objednat potřebné množství léčivého přípravku Xeloda 500 mg a dodat jej do lékáren..

Aby bylo zajištěno, že přípravek Xeloda dodaný do distribuční sítě bude opravdu dostupný pro pacienty v České republice, požádali jsme všechny distributory, aby lékárnám zásobujícím nemocnice vyhověli
ve všech požadavcích na dodávky léčivého přípravku Xeloda. Pro tyto lékárny by neměly být dodávky nijak regulovány. Na druhou stranu musíme upozornit na skutečnost, že distributoři obchodující s našimi léčivými přípravky nepodléhají žádnému vlivu společnosti Roche. Nemůžeme tedy nijak ovlivnit, kdo se stane konečným odběratelem našich produktů. Evropská unie stojí na principu volného pohybu zboží, tedy i léčivých přípravků. Poté, co jsou léčivé přípravky dodány distributorům, záleží pouze na jejich rozhodnutí, jak se zbožím následně naloží.  Cena léčivého přípravku Xeloda je v České republice nižší než v mnoha jiných zemích EU.  Je logické, že distribuční firmy mohou maximalizovat svůj zisk vývozem léků do zahraničí. Následkem může být zhoršená dostupnost léčivých přípravků pro české pacienty.

Na co se přípravek Xeloda používá?

Přípravek Xeloda je lék proti rakovině. Používá se k léčbě:

• karcinomu tlustého střeva, a to buď v kombinaci s dalšími léky proti rakovině, nebo i samostatně
u pacientů po operaci karcinomu stadia III či stadia C podle Dukese;

• metastazujícího kolorektálního karcinomu (rakovina tlustého střeva, která se rozšířila do jiných částí těla), kdy se přípravek Xeloda užívá samostatně či v kombinaci s dalšími léky proti rakovině;

• pokročilého stadia karcinomu žaludku, a to v kombinaci s dalšími léky proti rakovině, včetně přípravků obsahujících platinu, jako například cisplatina;

• lokálně pokročilého či metastazujícího karcinomu prsu (rakovina prsu, která se rozšířila do jiných částí těla), a to v kombinaci s docetaxelem (jiný lék proti rakovině) po selhání léčby antracykliny (jiný typ léků proti rakovině), nebo též samostatně, pokud selhal léčebný režim zahrnující antracykliny a taxany (jiný typ léků proti rakovině) nebo pokud další léčba antracykliny není pro pacientku vhodná.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

O společnosti Roche

Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a je jedním z předních koncernů farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum. Je světovou jedničkou v oblasti biotechnologií a vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro choroby metabolismu a centrální nervové soustavy. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky a testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice. Dále nese významné zásluhy na průkopnických objevech
v léčbě diabetu.  Strategickým cílem personalizovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. V roce 2012 měla společnost Roche více než 82 000 zaměstnanců na celém světě a
do výzkumu a vývoje investovala přes 8 miliard švýcarských franků.  Koncern dosáhl obratu ve výši 45,5 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech.
V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese: www.roche.com.

Všechny uvedené nebo zmíněné ochranné známky v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Další informace

MUDr. Jiří Pešina
Communication Affairs Manager

ROCHE s.r.o.
Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
mobil:      +420-724 370 066
telefon:   +420-220 382 224
e-mail:   jiri.pesina@roche.com
website: www.roche.cz