Pacienti s bazaliomem kůže se mohou zdarma zapojit do klinické studie ve čtyřech centrech v České republice. Další čtyři centra budou otevřena v následujících měsících.

Již ve čtyřech centrech v České republice se testuje nový lék určený pro pacienty s lokálně pokročilým či metastazujícím bazaliomem.  Klinické hodnocení fáze II se zaměřuje především na bezpečnost testovaného léku. Do studie mohou být zařazeni nemocní, kterým je nejméně 18 let, mají histologicky potvrzenou diagnózu lokálně pokročilého nebo metastazujícího bazaliomu a v minulosti podstoupili radioterapii, po níž došlo k návratu onemocnění. Nový testovaný lék bude v rámci klinického hodnocení dostupný pro všechny zařazené pacienty zdarma..

Bazaliom je nejčastější kožní nádor, vzniká ze struktur nejpovrchnější kožní vrstvy-epidermis, a obvykle postihuje starší osoby. Jedná se o nádor, který se chová agresivně v místě svého vzniku, ale extrémně vzácně metastazuje. Nejčastěji se vyskytuje na místech opakovaně vystavovaných slunečnímu záření, nejvíce na hlavě a krku (80 % všech případů). Bazaliom většinou začíná jako rostoucí, někdy hrbolatý tuhý uzlík na kůži, který má barvu kůže a v jeho okolí lze pozorovat rozšířené cévky. Postupně dochází k propadnutí středu nádoru a vzniku nerovných a vyvýšených okrajů. Střed často zvředovatí, přičemž celý útvar bývá nebolestivý. Nádor se může šířit plošně do okolí nebo do hloubky. V takovém případě hrozí postižení a ničení hlubších struktur - svalů, kostí a chrupavek.

Přestože bazaliom patří mezi nejčastější nádory, tak jeho terapii byla zatím věnována jenom malá pozornost. Drtivá většina nemocných je vyléčena chirurgickým odstraněním nádoru. Mezi další léčebné možnosti patří radioterapie (léčba ozařováním), kryoterapie (léčba zmražením) či fotodynamická terapie.  
U malého zlomku případů však současné možnosti léčby nevedou k vyléčení a bazaliom se vyvine
do pokročilého stádia. Lokálně pokročilé stádium může způsobit významné zničení a znetvoření okolních tkání.  V extrémně vzácných případech může onemocnění dojít do metastatického stádia, které přímo ohrožuje život nemocného. Nový testovaný lék je nadějí právě pro pacienty s bazaliomem v pokročilém stádiu.

Klinické hodnocení probíhá v současné době těchto klinických centrech:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Dermatovenerologická klinika Šrobárova 50

100 34 Praha 10

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

Fakultní nemocnice Ostrava

Kožní oddělení

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava-Poruba

MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Thomayerova Nemocnice
Onkologická klinika
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

FN Hradec Králové,
Klinika onkologie a radioterapie
Sokolská 581
500 05, Hradec Králové

MUDr. Eugen Kubala

 

V nadcházejících měsících by měla být studie zahájena rovněž v následujících klinických centrech:

Fakultní nemocnice v Motole Radioterapeuticko-onkologické oddělení

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD.

Fakultní nemocnice Olomouc

Onkologická klinika

I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.

VFN v Praze

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK

U nemocnice 499/2

128 00 Praha 2

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Kožní oddělení                        
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

MUDr. Jiří Horažďovský

       

O společnosti Roche

Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a je jedním z předních koncernů farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum. Je světovou jedničkou v oblasti biotechnologií a vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro choroby metabolismu a centrální nervové soustavy. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky a testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice. Dále nese významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu.  Strategickým cílem personalizovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. V roce 2012 měla společnost Roche více než 82 000 zaměstnanců na celém světě a do výzkumu a vývoje investovala přes 8 miliard švýcarských franků.  Koncern dosáhl obratu ve výši 45,5 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech. V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese: www.roche.com.

Všechny uvedené nebo zmíněné ochranné známky v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Další informace

MUDr. Jiří Pešina
Communication Affairs Manager

ROCHE s.r.o.
Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
mobil:      +420-724 370 066
telefon:   +420-220 382 224
e-mail:   jiri.pesina@roche.com
website: www.roche.cz