Společnost Roche získala pro svůj lék Avastin schválení Evropské unie k léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku v pokročilém stádiu

Díky léku Avastin zaznamenáváme za posledních 15 let nejvýznamnější pokrok v léčbě žen s karcinomem vaječníku..

Společnost Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) dnes uvedla, že získala od Evropské komise schválení k používání léku Avastin® (bevacizumab) v kombinaci se standardní chemoterapií (karboplatina plus paklitaxel) jako léčbu první liniie (následně po léčbě chirurgické) u žen s pokročilým stadiem karcinomu vaječníku.

Karcinom vaječníku je gynekologické nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Každoročně je diagnostikován přibližně u 220 000 žen, z nichž 140 000 této chorobě podlehne.

Schválení Avastinu k léčbě žen s karcinomem vaječníku, které dříve byly odkázány pouze na léčbu chirurgickou a chemoterapii, znamená zásadní pokrok v této oblasti.

“Dnešní rozhodnutí o schválení Avastinu je za posledních 15 let jednoznačně nejvýznamnějším pokrokem v léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku,” uvedl ředitel oddělení vývoje léků Hal Barron. “Jedná se již o pátý druh nádoru, pro jehož léčbu byl Avastin v Evropě schválen.

Avastin se tím zařadil mezi několik málo biologických léků schválených k léčbě vícero druhů nádorů.” Během dvou studií fáze III (GOG0218 a ICON7) bylo prokázáno, že u žen s nově diagnostikovaným karcinomem v pokročilém stádiu, které byly léčeny Avastinem a chemoterapií a dále pouze Avastinem, byla doba, po kterou žily bez zhoršení stavu choroby (přežití bez progrese), výrazně delší ve srovnání se ženami, kterým se dostala léčba pouze chemoterapií.

Karcinom vaječníku je spojován s vysokými koncentracemi vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), což je bílkovina odpovědná za šíření a růst nádoru. Avastin u pacientek blokuje funkce vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), snižuje jeho koncentraci, a tím i nežádoucí retenci tekutin v tělních dutinách, tendenci ke zhoršování stavu pacienta a riziko špatné prognózy.

Karcinom vaječníku

Karcinom vaječníku představuje ve světovém měřítku osmý nejčastější typ nádoru u žen a sedmou nejčastější příčinu smrti na diagnózu zhoubného onemocnění u žen. Více než 220,000 žen na světě je ročně diagnostikováno s karcinomem vaječníku, z nichž 140 000 této chorobě podlehne.1 Léčba tohoto onemocnění spočívá především v chirurgickém odstranění maximálního možného množství nádorové tkáně a následné chemoterapii. U většiny pacientek je však nádor odhalen bohužel až v pokročilém stádiu a je třeba další léčby.

Avastin v léčbě karcinomu vaječníku: Výzkumný program

Společnost Roche uskutečňuje rozsáhlý výzkum a řídí klinické studie zaměřené na účinky Avastinu u pacientek s karcinomem vaječníku jak v primární léčbě, tak v případě pacientek s relapsem (návrat příznaků onemocnění nádoru po prvotní léčbě). Cílem tohoto úsilí je zlepšit celkové výsledky léčby žen s karcinomem vaječníku.

Dosavadní výsledky klinických studií fáze III (GOG 0218 a ICON7 v primární linii a OCEANS, jehož cílem bylo sledovat účinnost bevacizumabu u nádorů citlivých k platině) prokázaly, že Avastin významným způsobem prodlužuje dobu přežití bez progrese nádoru, tedy dobu, po kterou ženy s karcinomem vaječníků žijí, aniž by se příznaky jejich choroby zhoršovaly.

Toto schválení znamená, že v Evropě je Avastin indikován v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem k první linii léčby žen s pokročilými stádii choroby (pro stádia IIIB, IIIC a IV; podle FIGO rozdělení) epiteliálních typů nádoru, nádorů s peritoneální diseminací a u karcinomů vejcovodů. Avastin je podáván v kombinaci s chemoterapií do 6. cyklu léčby, po čemž následuje léčba pouze Avastinem až do progrese onemocnění nebo maximálně po dobu 15 měsíců, případně může být léčba ukončena dříve v důsledku špatně tolerované toxicity. Doporučovaná dávka Avastinu je 15mg na 1 kg tělesné váhy podávána jednou za tři týdny ve formě intravenózní infuze. Společnost Roche nadále zkoumá léčebný potenciál Avastinu u pacientek s karcinomem vaječníku v kombinaci s dalšími léčebnými látkami a v dalších stádiích choroby.

Avastin mění již více než 5 let přístupy k léčbě nádorových onemocnění

K historicky prvnímu schválení Avastinu došlo v USA v roce 2004. Avastin byl indikován k léčbě kolorektálního karcinomu v pokročilém stádiu a stal se prvním lékem s anti-angiogenním účinkem dostupným k léčbě pokročilých stádií nádorů.

V dnešní době Avastin nadále proměňuje přístupy k nádorové léčbě díky prokázanému vlivu na prodloužení celkové doby přežití bez progrese onemocnění u několika typů nádorového onemocnění. V Evropě je použití Avastinu schváleno k léčbě pokročilých stádií karcinomu prsu, nemalobuněčného karcinomu plic a karcinomu ledvin a kolorektálního karcinomu. V USA je Avastin podáván při léčbě kolorektálního karcinomu, nemalobuněčného karcinomu plic a karcinomu ledvin. Avastin je v USA a ve více než třiceti dalších zemích schválen též pro léčbu glioblastomu (druh zhoubného nádoru mozku). V Japonsku je Avastin schválen k léčbě neoperabilního nebo metastazujícího karcinomu prsu. Avastin je jediným lékem s anti-angiogenním účinkem, který je možné podávat při léčbě četných druhů nádorových onemocnění v pokročilých stádiích způsobujících každoročně celkově více než 2,2 milionů úmrtí.

Avastin učinil z anti-angiogenní léčby základní pilíř moderní léčby nádorových onemocnění. Do dnešního dne bylo Avastinem léčeno více než 1 milion pacientů. Rozsáhlý program klinického výzkumu je zaměřen na zkoumání účinků Avastinu u více než 50 typů nádorů (u kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu, nemalobuněčného karcinomu plic, karcinomu mozku, žaludku, vaječníku a dalších) a v různých stádiích pokročilosti choroby (časných i pokročilých).

Avastin: Mechanismus účinku

Avastin je protilátka, která blokuje vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), jež je zásadním způsobem zodpovědný za nádorovou angiogenezi, tedy proces umožňující rakovinným buňkám růst a množit se (metastázovat do dalších částí těla). Avastin lze účinně kombinovat se širokou škálou dalších protinádorových léků a druhů chemoterapie. Avastin pomáhá omezit nádorové bujení a prodlužuje dobu přežití. Léčba Avastinem je ve většině případů dobře snášena.

O společnosti Roche

Společnost Roche sídlí v Basileji (Švýcarsko) a řadí se do čela farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum. Je světovou jedničkou v oblasti biotechnologií, vyrábí úzce diferencovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro choroby metabolismu a centrální nervové soustavy. Společnost Roche je rovněž světovou špičkou v diagnostice in vitro a v histologické diagnostice onkologických onemocnění. Zásluhy má společnost Roche také v průkopnických objevech léčby diabetu. Roche prosazuje individuální přístup k pacientovi a všeobecný přístup k léčebným a diagnostickým prostředkům, jež mohou významným způsobem zlepšit obecné zdraví a kvalitu života. Společnost Roche zaměstnává ve světě více než 80 000 zaměstnanců a do výzkumu a vývoje investuje přibližně 9 milliard švýcarských franků. Obrat společnosti dosáhl 47,5 milliard švýcarských franků. Společnost Genentech (USA) je plně vlastněným členem Roche Group. Společnosti Roche patří též majoritní kapitálový podíl ve společnosti Chugai Pharmaceutical (Japonsko). Více informací vám poskytnou naše webové stránky www.roche.com.

Reference:

1) WHO, IARC GLOBOCAN, Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2008

Pro více informací kontaktujte:

MUDr. Jiří Pešina
Communication Affairs Manager
telefon: +420-220 382 224
e-mail: jiri.pesina@roche.com