Podle Dow-Jonesových indexů udržitelnosti je společnost Roche jedničkou ve zdravotnickém průmyslu již sedmý rok v řadě

Basilej,

Společnost Roche oznamuje, že se 14. září 2015 stala novým členem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).  Roche je největší biotechnologickou společností na světě, vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva používaná v onkologii, imunologii, infekčním lékařství, očním lékařství a neurovědách. Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky, testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a má významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. 

Společnost Roche si své prvenství v oboru farmacie udržela díky tomu, že její mnohostranná strategie udržitelnosti zasahuje do oblastí podnikového řízení, provozu i spolupráce se zainteresovanými stranami. Naše společnost si vedla obdivuhodně hned v několika kategoriích; jako příklady můžeme uvést dodržování etického kodexu a souladu s předpisy, řízení rizik a krizových situací, řízení dodavatelského řetězce, dodržování a řízení zásad ochrany životního prostředí a získávání a udržování talentů.

Společnost Roche v uplynulém roce navázala více než 100 nových partnerských vztahů napříč akademickou obcí, výzkumnými institucemi, firmami obchodujícími s rizikovým kapitálem a biotechnologickými společnostmi a indexy DJSI poukázaly zejména na její silnou kulturu spolupráce, otevřený přístup k inovacím a závazek rozšiřovat dostupnost zdravotní péče. Mezi její iniciativy patřily programy včasného rozpoznání a léčby nemocí v Africe, Jižní Americe a Asii a spolupráce s nadací Transnet v Jihoafrické republice na zajištění místních řešení zdravotní péče v odlehlých komunitách. Indexy DJSI také vyzdvihly závazek společnosti Roche vůči zaměstnancům, neboť její vedení a programy rozvoje podněcují různorodost a profesní i osobní rozvoj. Společnost Roche k udržitelnosti, která je pilířem naší kultury, přistupuje jako k nedílné součásti způsobu našeho podnikání a bude tak činit i nadále.

Informace o společnosti RobecoSAM a Dow-Jonesových indexech udržitelnosti (DJSI)
Společnost RobecoSAM byla založena v roce 1995 a zabývá se udržitelnými investicemi. Nabízí nejrůznější služby, například správu aktiv, indexy, zvyšování angažovanosti, hlasování, analýzu dopadů, posouzení udržitelnosti a srovnávání. Společnost RobecoSAM ve spolupráci se společností S&P Dow Jones Indices vydává celosvětově uznávané Dow-Jonesovy indexy udržitelnosti (DJSI). Tyto indexy hodnotí výsledky nejudržitelněji podnikajících firem na světě a určují nejlepší zástupce jednotlivých kategorií. Společnost RobecoSAM ke každému hodnocení zve více než 3 400 veřejných akciových společností. Nejlepší společnosti podle jednotlivých indexů se poté vybírají na základě komplexního zhodnocení jejich ekonomických výsledků, společenského přínosu a vlivu na životní prostředí podle kritérií, jež odpovídají trendům v oblasti udržitelnosti, a to jak trendům typickým pro daný obor, tak trendům obecným. Do finálního žebříčku se dostanou pouze firmy, které v tomto hodnocení dosáhnou ve svém oboru nejlepších výsledků. Indexy se sestavují a vedou systematicky a umožňují investorům dlouhodobě posuzovat kvalitu fondů a derivátů souvisejících s udržitelným podnikáním. Společnost RobecoSAM každoročně vyhlašuje nejlepší společnosti z 24 průmyslových oblastí podle globálního klasifikačního systému odvětví (GICS). Podrobnější informace o indexech DJSI najdete na oficiální webové stránce na adrese www.sustainability-index.com.

O společnosti Roche
Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a je předním koncernem farmaceutického a diagnostického průmyslu, který se zaměřuje na výzkum. Je největší biotechnologickou společností na světě a vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro oftalmologii a k léčbě chorob centrální nervové soustavy. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů diagnostiky in vitro a testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a nese významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. Strategickým cílem úzce specializovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispějí k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvýší jejich šanci na přežití. Společnost Roche byla založena v roce 1896 – výrazně tedy přispívá k celosvětovému udržování zdraví již přes sto let. Dvacet devět léků vyvinutých společností Roche je uvedeno na seznamu základních léků Světové zdravotnické organizace a patří mezi ně léky, které denně zachraňují životy – antibiotika, antimalarika a chemoterapeutika. V roce 2014 měla skupina Roche na celém světě více než 88 500 zaměstnanců, do výzkumu a vývoje investovala přes 8,9 miliard švýcarských franků a dosáhla obratu 47,5 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech. V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese www.roche.com.

Všechny obchodní známky použité nebo zmíněné v tomto sdělení jsou chráněny zákonem.

Roche Group Media Relations
Telefon: +41 61 688 8888 / e-mail: roche.mediarelations@roche.com 
– Nicolas Dunant (ředitel)
– Ulrike Engels-Lange
– Štěpán Kráčala
– Nicole Rüppel
– Claudia Schmitt
– Nina Schwab-Hautzinger