• Včasná léčba a pravidelné cvičení zpomalují průběh roztroušené sklerózy

  Roztroušená skleróza, RS neboli ereska, je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá ochranný obal nervových vláken centrálního nervového systému a ovlivňuje schopnost nervových buněk v mozku a míše spolu vzájemně komunikovat. Průběh a příznaky onemocnění se u jednotlivých osob často liší.  Mezi rané příznaky RS patří problémy s pohyblivostí, ztráta citlivosti a mravenčení, ztuhlost, poruchy vidění, chronická únava, slabost, závratě, malátnost, později se mohou projevit potíže s ovládáním močového měchýře, problémy s myšlením a řečí.

 • Stanovisko společnosti Roche k off-label použití léčivého přípravku Avastin v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace

  Lék Avastin byl vyvinut a schválen pro léčbu různých typů nádorových onemocnění. Nikde na světě není registrován pro léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace.

 • Společnost Roche Česká republika uvádí na trh FoundationOne CDx – komplexní test pro genomové profilování, který pomůže určit nejvhodnější léčbu pro konkrétního pacienta a posouvá personalizovanou léčbu na novou úroveň

  Společnost Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) dnes oznámila, že v České republice byl uveden na trh komplexní doprovodný diagnostický test pro personalizovanou onkologickou léčbu FoundationOne®CDx společnosti Foundation Medicine. FoundationOne CDx pomůže lékařům při rozhodování tím, že poskytne jasnou a podrobnou zprávu, která informuje o jedinečném genomovém profilu nádorového onemocnění u pacienta, ale i o souvisejících schválených terapiích a relevantních klinických studiích.1,2 FoundationOne CDx je nástupcem FoundationOne®, původního laboratorně vyvinutého testu pro genomové profilování od společnosti Foundation Medicine. Ve Spojených státech amerických byla platforma FoundationOne CDx přezkoumána a schválena americkým úřadem FDA, a to včetně analytické a klinické validace a bioinformatiky.1,2

 • Je to o prsa: některá vítězství jsou bez medaile

  Na závod s rakovinou prsu se v naší zemi každý rok vydává 7 400 lidí.2 Nejčastěji jsou to ženy: mámy, partnerky, babičky. Karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným onemocněním u žen.1 Netýká se však jen jich samotných – rodiny žen ihned po zjištění diagnózy začínají sledovat závod s časem. Závod, ve kterém je důležité mít před nemocí náskok. Na boj s nemocí jako takovou je sice každá žena sama, ale pokud má oporu v rodině, může léčbu zvládat mnohem lépe.

 • Společnost Roche je již desátým rokem v řadě jedničkou v oboru farmacie podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti

  Společnost Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) byla již podesáté v řadě oceněna jako nejvíce udržitelná společnost v oboru farmacie podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti (DJSI). Ty jsou založeny na hloubkové analýze ekonomických, sociálních a environmentálních výsledků. Skupina indexů DJSI slouží jako měřítko pro investory, kteří do svých portfolií zahrnují aspekty udržitelnosti.

 • Roztroušená skleróza omezuje osobní život 96 % nemocných

  Přerušení nervových spojení, ke kterému při roztroušené skleróze (RS) dochází, má dopady také na duševní, ekonomický a společenský život lidí s RS a jejich blízkých. Společnost Roche iniciovala průzkum „MS MindSet Survey“, který shromáždil data od 3478 účastníků. Cílem studie bylo zjistit, jaké překážky brání lidem s RS v tom, aby měli kontrolu nad svým životem, a jak je nepředvídatelnost příznaků RS ovlivňuje v každodenním životě. Průzkum zjistil, že 96 % pacientů kvůli symptomům RS nebo vzplanutí onemocnění zmeškalo aktivity, jako jsou svatby, narozeninové oslavy nebo dovolené, 44 % si nevytváří dlouhodobé plány, protože nedokáže předpovědět, jak se bude cítit a 43 % nemocných kvůli nepředvídatelnosti RS omezuje své společenské závazky.1

 • Osvěta mění vnímání hemofilie: Kvůli řadě mýtů a stigmatizaci má onemocnění značný vliv na psychiku

  Na den 17. dubna připadá již tradičně Světový den hemofilie. Iniciativa si klade za cíl zlepšit informovanost veřejnosti o vrozené poruše srážlivosti krve, o které se traduje mnoho nepravd, a z nich pramení i nesprávné pochopení této nemoci veřejností.

 • Silné pacientské příběhy ovládnou portál MojeMedicina.cz

  Portál MojeMedicina.cz připravil pro své návštěvníky nový původní filmový cyklus pacientských příběhů. Ve filmové sérii zazní emotivní vyprávění lidí, kteří mají osobní zkušenost s bojem proti závažnému onemocnění. Na základě skutečných lidských příběhů se dozvíte, jak je lékařem sdělována a pacientem přijímána nepříznivá diagnóza, jak může vážná nemoc ovlivnit nejen samotného pacienta, ale i jeho rodinu a nejbližší okolí a jaký přístup zvolit, aby šance na dlouhodobé přežití byla co největší.

 • Společnost ROCHE byla označena za světového lídra v oblasti udržitelného hospodaření s vodou

   

  Udržitelnost je nedílnou součástí obchodní strategie společnosti Roche

  Cílem společnosti je snížit spotřebu vody na zaměstnance o 10 % do roku 2020

  Společnost Roche (SIX: RO, ROG, OTCQX: RHHBY) byla poprvé označena za světového lídra díky svým aktivitám zaměřeným na udržitelnější hospodaření s vodou. CDP, nezisková globální platforma pro zveřejňování informací o životním prostředí, zařadila společnost Roche na letošní Water A-List. Více než 800 institucionálních investorů s aktivy v celkové výši přes 100 bilionů dolarů žádá prostřednictvím platformy CDP po společnostech, aby zveřejnily, jak řídí rizika vyplývající ze zhoršujícího se zásobování vodou. Společnosti uvedené na seznamu A-List obdržely nejvyšší hodnocení v souladu s metodikou hodnocení vody CDP.

 • Společnost Roche je opět na vrcholu trvalé udržitelnosti v žebříčku zdravotnických společností v indexech Dow Jones

  Společnost Roche byla vyhlášena lídrem v trvalé udržitelnosti již devátým rokem v řadě. Trvalá udržitelnost je nedílnou součástí strategie společnosti. Společnost si vede zvlášť dobře v oblasti nákladů na zdravotní péči, etických marketingových postupů a strategie v oblasti klimatu.

 • Když na barvě záleží

  Moč a její barva je téma, o kterém se nemluví. Ale mělo by. Tělní tekutina, která provází každého z nás, každý den, od útlého dětství až po stáří, nám totiž může poskytnout důležité informace o našem zdravotním stavu. Změna barvy moči může být průvodním jevem různých onemocnění, a to dokonce i rakoviny močového měchýře, která je devátým nejčastějším nádorovým onemocněním na světě[1]. I proto vznikl projekt „Když na barvě záleží…“, jehož cílem je upozornit na často opomíjený, ale důležitý lidský orgán – močový měchýř – a s ním spojené zdravotní problémy a možnosti jejich časné diagnostiky. Partnery projektu „Když na barvě záleží…“ jsou společnosti ROCHE, RegioJet, EUC Laboratoře a Dialog Jessenius.

 • Tichý vrah se často schovává za pocit malé sukně

  8. květen je již pátým rokem Světovým dnem boje s rakovinou vaječníků. Jeho smyslem je informovat o příznacích, rizikových faktorech, diagnostice a léčbě této nemoci. Společnost Roche dlouhodobě podporuje osvětu a vzdělávání veřejnosti a v roce 2017 je jedním z hlavních partnerů Světového dne boje s rakovinou vaječníků.

 • Rakovina prsu. A co dál?

  Máte rakovinu prsu! Tuto nepříjemnou větu si každý rok vyslechne přes 7000 českých žen. Mnohým z nich se v tu chvíli podlomí kolena, dostaví se nejistota, úzkost a strach. To vše doprovází otázky: Co mě čeká? Co mám teď udělat? Kde se o mě postarají? Na co se mám lékaře zeptat? Jak bude probíhat léčba? Vyléčím se?  

 • Podle Dow-Jonesových indexů udržitelnosti je společnost Roche jedničkou ve zdravotnickém průmyslu již osmý rok v řadě

  Společnost Roche (SIX: RO, ROG, OTCQX: RHHBY) byla již poosmé v řadě vyhlášena nejlepší společností podnikající v oboru farmacie, biotechnologií a přírodních věd. Toto hodnocení je založeno na hloubkové analýze hospodářské, sociální a environmentální výkonnosti. DJSI komplex indexů slouží jako měřítko pro investory, kteří začleňují hledisko udržitelnosti do své činnosti.

 • Společnosti ROCHE s.r.o. a Medonet Pharma s.r.o. končí obchodní spolupráci

  Společnosti ROCHE s.r.o. a Medonet Pharma s.r.o. se dohodly na ukončení obchodní spolupráce ke konci března 2016. Jedná se o společné rozhodnutí, které je založeno na změnách obchodního modelu společnosti ROCHE s.r.o. Toto rozhodnutí nebude mít v žádném případě vliv na dostupnost léčivých přípravků společnosti Roche, a stejně tak nebude mít žádný dopad na léčbu pacientů.

 • Společnost ROCHE vstupuje do Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

  Společnost Roche oznamuje, že se 14. září 2015 stala novým členem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).  Roche je největší biotechnologickou společností na světě, vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva používaná v onkologii, imunologii, infekčním lékařství, očním lékařství a neurovědách. Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky, testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a má významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. „Strategickým cílem společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití.  Z tohoto důvodu je pro nás naprosto zásadní, aby byl pro české pacienty zajištěn přístup k inovativním lékům,“ řekla Dr. Christiane Hamacher, generální ředitelka Roche s.r.o. 

 • Společnost Roche je podle Dow-Jonesova indexu udržitelnosti znovu jedničkou ve zdravotnickém průmyslu

  Společnost Roche (SIX: RO, ROG, OTCQX: RHHBY) byla v rámci hodnocení Dow-Jonesova indexu udržitelnosti (DJSI) již pošesté v řadě vyhlášena nejlepší společností podnikající v oboru farmacie, biotechnologií a přírodních věd. Tím se zařadila mezi nejúspěšnějších 10 % společností ze všech hodnocených oborů. Žebříček indexů DJSI se sestavuje na základě hloubkové analýzy ekonomických výsledků a vlivu činnosti na životní prostředí a společnost. Přihlíží se ke způsobu řízení společnosti, komunikace se zainteresovanými stranami a řízení rizik a také k systému správy dodavatelského řetězce a k pracovním postupům. Indexy DJSI dnes slouží jako klíčové ukazatele, podle nichž se orientují investoři, kteří při sestavování svého portfolia zohledňují právě udržitelnost.

 • Podle Dow-Jonesových indexů udržitelnosti je společnost Roche jedničkou ve zdravotnickém průmyslu již sedmý rok v řadě

  Společnost Roche oznamuje, že se 14. září 2015 stala novým členem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).  Roche je největší biotechnologickou společností na světě, vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva používaná v onkologii, imunologii, infekčním lékařství, očním lékařství a neurovědách. Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky, testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a má významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. 

 • Společnost Roche je podle Dow-Jonesova indexu udržitelnosti opět jedničkou v oboru

  Společnost Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) je podle Dow-Jonesova indexu udržitelnosti (DJSI) na základě hloubkové analýzy svých ekonomických výsledků a vlivu své činnosti na společnost a životní prostředí již popáté v řadě nejudržitelněji podnikající společností v oboru farmacie a biotechnologií. Indexy DJSI slouží jako standard, podle něhož se mohou orientovat investoři, kteří při budování svého portfolia kladou důraz právě na udržitelnost..

 • Přerušení dodávek léčivého přípravku Roferon-A

  Společnost Roche ohlásila Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přerušení dodávek léčivého přípravku Roferon-A..

 • Světová zdravotnická organizace zařadila pegylované interferony na seznam nepostradatelných léků

  Odborná komise pro výběr a použití nepostradatelných léků na svém 19. zasedání rozhodla o zařazení pegylovaných interferonů (včetně preparátu Pegasys společnosti Roche) na seznam nepostradatelných léků Světové zdravotnické organizace (WHO). Stalo se tak na žádost humanitární organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières), která byla podpořena mnoha sdruženími pacientů s hepatitidou a HIV..

 • Vyjádření společnosti ROCHE k dostupnosti léčivého přípravku Xeloda 500 mg

  Společnost Roche dnes zaznamenala zvýšený výskyt dotazů pacientů a lékárníků týkajících se dostupnosti léčivého přípravku Xeloda 500 mg. Zajištění dostupnosti léčivého přípravku pro pacienty již léčené přípravkem Xeloda 500 mg považuje společnost Roche za klíčový závazek vůči těmto pacientům a jejich ošetřujícím lékařům. Z výroby je pro Českou republiku alokováno dostatečné množství balení léčivého přípravku Xeloda 500 mg, aby byla zajištěna léčba všech indikovaných pacientů v naší zemi. Distributoři mohou u společnosti Roche objednat potřebné množství léčivého přípravku Xeloda 500 mg a dodat jej do lékáren..

 • Pacienti s bazaliomem kůže se mohou zdarma zapojit do klinické studie ve čtyřech centrech v České republice. Další čtyři centra budou otevřena v následujících měsících.

  Již ve čtyřech centrech v České republice se testuje nový lék určený pro pacienty s lokálně pokročilým či metastazujícím bazaliomem.  Klinické hodnocení fáze II se zaměřuje především na bezpečnost testovaného léku. Do studie mohou být zařazeni nemocní, kterým je nejméně 18 let, mají histologicky potvrzenou diagnózu lokálně pokročilého nebo metastazujícího bazaliomu a v minulosti podstoupili radioterapii, po níž došlo k návratu onemocnění. Nový testovaný lék bude v rámci klinického hodnocení dostupný pro všechny zařazené pacienty zdarma..

 • Vy a my společně proti rakovině tlustého střeva

  V naší zemi žije 55 000 spoluobčanů, kteří jsou, nebo v minulosti byli, nemocní rakovinou tlustého střeva a konečníku. Počet lidí zasažených touto diagnózou je tedy překvapivě vysoký. Ročně je navíc diagnostikováno přibližně dalších 8,5 tisíce onemocnění, přičemž více než polovina pacientů vyhledá lékaře až v pokročilém stádiu choroby. „Řešení této vážné situace vyžaduje pozornost celé společnosti a především dlouhodobou strategii pro prevenci a léčbu tohoto zákeřného nemocnění,“ uvedl doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně. Obava hovořit o věcech kolem „střev“ vede k tomu, že informovanost o možnostech diagnostiky a léčby bez mýtů a zbytečných zkreslení není v České republice taková, jaká by měla být..

 • Tichý vrah každoročně ohrožuje čtvrt miliónu žen na světě

  Rakovina vaječníků od diagnostiky k léčbě

  Rakovina vaječníků je každoročně diagnostikovaná u téměř čtvrt milionu žen na světě. Tento typ rakoviny má nejvyšší úmrtnost ze všech gynekologických nádorů. Příznaky bývají nejasné a často i špatně diagnostikovatelné, takže se na nemoc ve většině případů přijde až v pokročilejších stádiích, kdy prognóza není optimistická..

 • Lék trastuzumab emtansin (T-DM1) společnosti Roche dosáhl pozitivních výsledků ve studii fáze III u HER2-pozitivního karcinomu prsu

  Ve studii EMILIA bylo při léčbě trastuzumab emtansinem dosaženo významného prodloužení doby života bez zhoršení nemoci s žen s metastatickým  HER2-pozitivním karcinomem prsu..

 • Lék Herceptin společnosti Roche podávaný podkožní injekcí nabízí v porovnání se standardní intravenózní infuzí větší pohodlí a snižuje celkové výdaje na zdravotní péči

  Subkutánní podání Herceptinu je méně invazivní a trvá přibližně 5 minut, zatímco současná schválená intravenózní aplikace trvá 30 - 90 minut..

 • Světový den ledvin zaměřuje pozornost na transplantace

  Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos již posedmé druhý čtvrtek v měsíci březnu (8. 3. 2012) Světovým dnem ledvin. Jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na transplantace ledvin..

 • Léčivý přípravek Zelboraf byl registrován v EU pro léčbu pacientů s agresivní formou kožního nádoru

  Zelboraf je první a jedinou cílenou léčbou, která významně prodlužuje život pacientům s metastatickým melanomem s pozitivní mutací genu BRAF..

 • Společnost Roche získala pro svůj lék Avastin schválení Evropské unie k léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku v pokročilém stádiu

  Díky léku Avastin zaznamenáváme za posledních 15 let nejvýznamnější pokrok v léčbě žen s karcinomem vaječníku..