Roche investuje přibližně 190 miliónů švýcarských franků do systému, jež umožňuje, aby byl léčivý přípravek Herceptin podáván bez nutnosti infuze

Společnost Roche se rozhodla investovat ve svých výrobnách v Kaiseraugst ve Švýcarsku a v Mannheimu v Německu sumu přibližně 190 miliónů švýcarských franků do výroby praktického systému umožňujícímu, aby si pacienti se zhoubným onemocněním sami podávali biologické léky.,

Výrobna v Kaiseraugst se zaměří na produkci léků určených pro klinické studie a výrobna v Mannheimu se zaměří na léky  určené ke komerčnímu prodeji. Tento nový systém založený na inovované formě Herceptinu (transtuzumab) vyvinuté na základě technologie « Enhanze » Halozyme Therapeutics již nevyžaduje podávání léku prostřednictvím nitrožilní infuze. Tato forma léku v kombinaci se zdokonaleným systémem podávání umožní podkožní injekční aplikaci velkého objemu léku. Současné infuze podávané v nemocničních zařízeních by tedy mohly být nahrazeny podkožními injekcemi, které si budou pacienti aplikovat sami.   V současné době je pacientům s karcinomem prsu lék Herceptin podáván prostřednictvím infuze v nemocnici. Infuze trvá přibližně 60 minut. Aplikace podkožní injekce však trvá pouze 5 minut. To znamená, že u pacientek s HER2- pozitivním karcinomem v počátečním stádiu by vznikla možnost podávat  léčivý přípravek Herceptin v ambulanci jejich lékaře či v domácím prostředí. Tato skutečnost by znamenala lepší snášení léčby a rovněž by přispěla  k efektivnějšímu využití nemocničních zařízení a celkovému snížení nákladů. Ředitel Roche Pharma Global Technical Operations Pat Yang  prohlásil: „Usilujeme  o neustálá zlepšení našich produktů a technologií výroby, z čehož nejvíce těží pacienti. Nová forma léčivého přípravku Herceptin stejně tak jako zdokonalení systému jeho podávání prostřednictvím podkožní injekce zlepšují kvalitu života pacientů. Troufáme si také doufat, že ve srovnání s nitrožilními infuzemi se bude u pacientů projevovat méně nežádoucích účinků, a to díky pomalejší absorpci léku při podkožní aplikaci.“ V současné době probíhá třetí fáze studie zaměřené na novou formu Herceptinu podávaného formou podkožní injekce.

Ke spolupráci Roche a Halozyme

V prosinci  2006 uzavřely společnosti Roche a Halozyme dohodu týkající se spojení molekulární biologické léčby společnosti Roche a technologie Enhanze vlastněné  společností Halozyme. Roche má již zkušenosti se spoluprací s Halozyme v rámci vývoje humánního enzymu  rHuPH20 a jeho aplikací na biologické přípravky společnosti Roche s četnými terapeutickými účely. Roche obdržel formou licence exkluzivitu ve světovém měřítku pro vývoj a prodej  produktů plynoucích z této spolupráce a kombinující rHuPH20 a molekuly vyvinuté společností  Roche.

Více informací:

MUDr. Jiří Pešina
mobil:     +420-724 370 066
e-mail:   jiri.pesina@roche.com