Sdružení mladých sklerotiků

Sdružení mladých sklerotiků
Spolek, jehož činnost má za cíl zkvalitnění života lidí s roztroušenou sklerózou, přičemž se zaměřuje především na nově diagnostikované pacienty, mladé, a to nejen věkem, ale hlavně duchem a přístupem k životu.

Spolupráce v roce 2016

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora ve výši 150 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2017

Podpora účasti na pacientském advisory boardu zaměřeném na problematiku roztroušené sklerózy. Podpora pohybových aktivit a rehabilitace pacientů s roztroušenou sklerózou.
Podpora ve výši 109 000,-Kč.