Scarlet_logo

Klub Scarlett
Pacientský klub je součástí Osteologického centra MUDr. MVDr. Jana Šlesingera. Klub je významnou součástí péče o pacienty trpící osteoporózou.

Spolupráce v roce 2012

Podpora rehabilitace a pohybových aktivit pacientek s osteoporózou. Finanční podpora 50000,-Kč.

Spolupráce v roce 2013

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2014

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2015

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2016

Nebyla poskytnuta žádná podpora.

Spolupráce v roce 2017

Nebyla poskytnuta žádná podpora.