onko_majak_logo

Onkomaják
Občanské sdružení, jehož hlavním cílem je zachraňovat a ukazovat cestu, seznamovat s možnostmi, které má každý občan naší republiky, když se ocitne na rozbouřeném moři v podobě diagnózy - rakovina.

Spolupráce v roce 2012

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s kolorektálním karcinomem. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 150000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 268446,-Kč

Spolupráce v roce 2013

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s kolorektálním karcinomem. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 2000000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 5912,-Kč

Spolupráce v roce 2014

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2015

Podpora sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Nefinanční podpora ve výši 6610,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Podpora sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni ve výši 6353,-Kč.