onko_unie_logo

ONKO Unie o.p.s.
Platforma pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i mecenášů, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České

Spolupráce v roce 2012

Příprava a vydání informačních a vzdělávacích materiálů pro ženy s onemocněním ženských pohlavních orgánů.  Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 130000,-Kč Nefinanční podpora ve výši 19207,-Kč.

Spolupráce v roce 2013

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2014

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2015

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2016

Nebyla poskytnuta žádná podpora.

Spolupráce v roce 2017

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů se zhoubným onemocněním prsu. Projekty zaměřené na podporu pohybové aktivity onkologických pacientů. Podpora ve výši 263 000,-Kč.