nejsi

Nejsi na to sama
Občanské sdružení, jehož cílem je zpřístupnit maximální množství informací, které mohou pomoci ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým.

 

 

Spolupráce v roce 2012

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů se zhoubným onemocněním prsu. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Nefinanční podpora ve výši 3696738,-Kč.

Spolupráce v roce 2013

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů se zhoubným onemocněním prsu. Nefinanční podpora ve výši 1694000,-Kč.

Spolupráce v roce 2014

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů se zhoubným onemocněním prsu. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Nefinanční podpora ve výši 1748019,-Kč.

Spolupráce v roce 2015

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů se zhoubným onemocněním prsu. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Nefinanční podpora ve výši 1456887,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů se zhoubným onemocněním prsu. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Podpora ve výši 156353,-Kč.