mamma_help_logo


Mamma Help
Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. vzniklo v roce 1999. Dnes je největším onkologickým sdružením v České republice, které poskytuje všestrannou pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým. Usiluje také o zlepšení veřejné informovanosti v možnostech prevence a léčení této civilizační nemoci.

 

Spolupráce v roce 2012

Vydávání bulletinu Mamma Help. Finanční podpora 150000,-Kč.

Spolupráce v roce 2013

Kreativní PR podpora projektu Nejsi na to sama prezentovaná v bulletinu Mamma Help. Finanční podpora 150 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2014

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2015

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2016

Nebyla poskytnuta žádná podpora.

Spolupráce v roce 2017

Nebyla poskytnuta žádná podpora.