lymfom_help

Lymfom Help
Občanské sdružení, které od roku 2005 pomáhá, sdružuje a poskytuje rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům.

Spolupráce v roce 2012

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s maligním lymfomem. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 710 000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 1 938 807,-Kč

Spolupráce v roce 2013

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s maligním lymfomem. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 820 000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 273 137,-Kč

Spolupráce v roce 2014

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s maligním lymfomem. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 635 000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 830 397,-Kč.

Spolupráce v roce 2015

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s maligním lymfomem. Podpora aktivit spojených s Mezinárodním dnem lymfomu. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 585 000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 470 430,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Podpora sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni ve výši 6 353,-Kč.

Spolupráce v roce 2017

Podpora vzdělávání pacientů s maligním lymfomem.
Podpora ve výši 20 000,-Kč.