lymfom_help

Lymfom Help
Občanské sdružení, které od roku 2005 pomáhá, sdružuje a poskytuje rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům.

Spolupráce v roce 2012

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s maligním lymfomem. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 710000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 1938807,-Kč

Spolupráce v roce 2013

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s maligním lymfomem. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 820000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 273137,-Kč

Spolupráce v roce 2014

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s maligním lymfomem. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 635000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 830397,-Kč.

Spolupráce v roce 2015

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s maligním lymfomem. Podpora aktivit spojených s Mezinárodním dnem lymfomu. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 585000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 470430,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Podpora sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni ve výši 6353,-Kč.