cysticka-fibroza-lg


Klub nemocných cystickou fibrózou
Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.

 

 

Spolupráce v roce 2012

Zajištění služeb psychologa pro nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké a administrativní servis spojený s výkonem této práce. Finanční podpora 150 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2013

Zajištění služeb psychologa pro nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké a administrativní servis spojený s výkonem této práce. Finanční podpora 300 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2014

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2015

Podpora vzdělávání pacientů s cystickou fibrózou. Zajištění služeb psychologa pro nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké. Finanční podpora 300 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Podpora vzdělávání pacientů s cystickou fibrózou. Zajištění služeb psychologa pro nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké. Podpora 150 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2017

Podpora vzdělávání pacientů s cystickou fibrózou a jejich blízkých.
Podpora ve výši 100 000,-Kč.