Kapka 97

Kapka 97
Občanské sdružení onkologických pacientů a jejich přátel.

Spolupráce v roce 2013

Projekt na zlepšení komunikace mezi onkologickými pacienty. Podpora vydání informačního bulletinu Kapka 97. Finanční podpora 60 000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 3 134,-Kč

Spolupráce v roce 2014

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů se zhoubným onemocněním prsu. Finanční podpora 30 000,-Kč

Spolupráce v roce 2015

Podpora činnosti poradenského centra pro onkologické pacienty, internetové poradenství v oblasti zdravotní, psychologické a sociální. Finanční podpora 100 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Vzdělávací aktivity pro pacienty s onkolgickými diagnózami. Podpora ve výši 100 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2017

Podpora vzdělávání ve školách o problematice karcinomu prsu. Podpora účasti na pacientském advisory boardu zaměřeném na problematiku onkologických onemocnění.
Podpora ve výši 56 000,-Kč.