Kapka 97

Kapka 97
Občanské sdružení onkologických pacientů a jejich přátel.

Spolupráce v roce 2013

Projekt na zlepšení komunikace mezi onkologickými pacienty. Podpora vydání informačního bulletinu Kapka 97. Finanční podpora 60000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 3134,-Kč

Spolupráce v roce 2014

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů se zhoubným onemocněním prsu. Finanční podpora 30000,-Kč

Spolupráce v roce 2015

Podpora činnosti poradenského centra pro onkologické pacienty, internetové poradenství v oblasti zdravotní, psychologické a sociální. Finanční podpora 100000,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Vzdělávací aktivity pro pacienty s onkolgickými diagnózami. Podpora ve výši 100000,-Kč