ČOPN

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
Cíle spolku je zvyšování obecné informovanosti o plicních nemocech, spolupráce při zkvalitňování života pacientů s plicními nemocemi a jejich informovanosti o moderních trendech léčby, zlepšení vzájemné informovanosti odborné a laické veřejnosti, zdůrazňování zájmů pneumologických pacientů při jednání s jinými organizacemi i institucemi.

Spolupráce v roce 2015

Informování široké veřejnosti o problematice plicních nemocí, základní edukace a upozornění na činnost ČOPN. Finanční podpora 30 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Informování a široké veřejnosti o problematice plicních nemocí. Podpora ve výši 30 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2017

Podpora vzdělávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou. Podpora ve výši 33 000,-Kč.