Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků

Spolupráce v roce 2017

Podpora účasti na pacientském advisory boardu zaměřeném na kvalitu života pacientů s hemofilií. Podpora účasti zástupce pacientské organizace na mezinárodním kongresu.
Podpora ve výši 72 000,-Kč.