České ILCO

České ILCO, dobrovolné sdružení stomiků  v ČR
Sdružení, které kvalifikovaně zastupuje zájmy stomiků při jednání se státními orgány.

Spolupráce v roce 2012

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s kolorektálním karcinomem. Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Finanční podpora 50000,-Kč. Nefinanční podpora ve výši 268446,-Kč

Spolupráce v roce 2013

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2014

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2015

Podpora aktivit souvisejících se Světovým dnem stomiků. Finanční podpora 50000,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Nebyla poskytnuta žádná podpora.

Spolupráce v roce 2017

Nebyla poskytnuta žádná podpora.