revmaticke_choroby_logo

Česká asociace pro revmatické choroby (CARD)
Občanské sdružení, které zastupuje zájmy členů CARD, zejména pacientských organizací a pacientů s revmatickými chorobami, lékařů a zástupců farmaceutických firem, případně jiných subjektů působících v oblasti revmatologie.

Spolupráce v roce 2013

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2014

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2015

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora. Spolupráce byla ukončena z důvodu zrušení občanského sdružení s likvidací.