Aliance žen s rakovinou prsu
logo_bellis_1920

Aliance žen s rakovinou prsu
Aliance si klade za cíl vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných, koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu a zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.

Spolupráce v roce 2016

Spolupráce na projektu Bellis Young & Cancer. Nebyla poskytnuta žádná finanční podpora.

Spolupráce v roce 2017

Spolupráce na projektu Bellis Young & Cancer. Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů se zhoubným onemocněním prsu. Podpora účasti na pacientském advisory boardu zaměřeném na problematiku onkologických onemocnění. Podpora výzkumu na hlubší porozumění zkušenostem pacientek s diagnózou karcinom prsu. Podpora terapeutických aktivit pro pacientky s rakovinou prsu.
Podpora ve výši 349 526,-Kč.