parkinson_logo


Společnost Parkinson
Pacientská organizace sdružující pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich blízké, lékaře a další zdravotnické pracovníky v 21 klubech po celé České republice.

Spolupráce v roce 2014

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s Parkinsonovou nemocí. Finanční podpora ve výši 160000,-Kč.

Spolupráce v roce 2015

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2016

Nebyla poskytnuta žádná podpora.

Spolupráce v roce 2017

Nebyla poskytnuta žádná podpora.