diagnoza leukemie logo

Diagnóza leukemie
Pacientská organizace sdružující pacienty s různými typy leukémií.

Spolupráce v roce 2014

Nebyla poskytnuta žádná finanční ani nefinanční podpora.

Spolupráce v roce 2015

Podpora edukace pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. Finanční podpora 100 000,-Kč.

Spolupráce v roce 2016

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s leukémií.
Sdílení zkušeností s pacientskými organizacemi na mezinárodní úrovni. Podpora ve výši 106 353,-Kč.

Spolupráce v roce 2017

Projekty a aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti pacientů s leukémií.
Podpora ve výši 100 000Kč.