banner

Roche a sponzoring

Společnost Roche si je vědoma své společenské odpovědnosti a každoročně nemalými částkami podporuje neziskový sektor, nadace a občanská sdružení. Společnost Roche však nemůže vyhovět všem žádostem.  Z tohoto důvodu byla přijata jasná pravidla, kterými se společnost řídí a podporu směřuje především k pacientským organizacím, jež realizují projekty s přímým dopadem na pacienty, a to především ve smyslu edukace.
Společnost Roche je hrdá na tradici své spolupráce s pacientskými sdruženími, která je založena na bezúhonnosti, vede k podpoře nezávislosti, respektu, rovnosti, transparentnosti i oboustrannému prospěchu.

Spolupráce s pacientskými organizacemi

Zájmem společnosti Roche je pomoci pacientům porozumět a pomoci jim zvládat jejich onemocnění a životní situace, včetně včasné rovnocenné dostupnosti potřebné léčby. Společnost Roche je schopna přispívat celou řadou zkušeností, odbornými studiemi a znalostmi, které pomáhají rozšířit aktivity pacientských organizací. Pacientské organizace naopak pomáhají společnosti Roche lépe porozumět tomu, jaké je to žít s konkrétním onemocněním.

Více o spolupráci s pacientskými organizacemi

Charitativní projekty

Společnost Roche má dlouhou tradici finanční a materiální podpory četných charitativních a společenských projektů. Naše podpora směřuje především do chudých a málo rozvinutých oblastí světa, ale nezanedbáváme ani péči o vědecký výzkum, rozvoj mladých talentovaných vědců či podporu mladých umělců. Naši zaměstnanci se individuálně angažují i sami v charitativních uskupeních v jednotlivých zemích.

O našich projektech