Společnost Roche vyhodnocena počtvrté v řadě v Dow Jonesově indexu udržitelnosti jako světová jednička v odvětví zdravotní péče

Dow Jones index udržitelnosti (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) již počtvrté v řadě ocenil společnost Roche jako celosvětovou jedničku v odvětví zdravotní péče. Toto špičkové hodnocení mezi předními světovými farmaceutickými společnostmi, které usilují o udržitelnost dlouhodobého rozvoje, je odrazem oddanosti společnosti Roche pacientům, odborníkům, zaměstnancům a životnímu prostředí, a staví společnost Roche na pozici celosvětové jedničky v oblasti řízení udržitelných obchodních postupů..

Každoroční výběr do indexů se provádí na základě podrobné analýzy hospodářských, environmentálních a společenských výsledků firem, kterou provádí SAM, investiční skupina specializovaná na udržitelné investiční strategie. Posuzují se aspekty jako správa a řízení společnosti, řízení rizika, postupy v oblasti lidských zdrojů, zapojení akcionářů a kvalita informací o ochraně životního prostředí a rovněž další odvětvově specifické aspekty, jako jsou strategie přístupu k léčivým přípravkům a standardy v dodavatelském řetězci. Společnost Roche byla zařazována do DJSI již od roku 2004 a poprvé získala titul „Supersector Leader“ v odvětví zdravotní péče v roce 2009.

http://www.sustainability-index.com/review/supersector-leaders-2012.jsp