Informace o převodu registrace LP Cymevene

Praha,

V souladu s globálními strategickými postupy společnost Roche převedla registraci léčivého přípravku Cymevene na společnost CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Německo, která je novým držitelem rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku, a to s účinností od 18. února 2019.

Léčivý přípravek Cymevene i nadále zůstává dostupný na českém trhu.