Informace o zrušení registrace léčivých přípravků Madopar HBS a Madopar 62,5

Praha,

Na základě rozhodnutí vedení firmy Roche s.r.o. bylo požádáno o zrušení registrace léčivých přípravků Madopar HBS a Madopar 62,5 v České republice. Rozhodnutí o zrušení registrace vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv nabylo právní moci dne 11. 5. 2018 a tyto dva léčivé přípravky nejsou nadále v ČR registrovány/distribuovány.