Zrušení registrace léčivého přípravku Anexate inj.

Na základě rozhodnutí vedení firmy Roche bylo požádáno o zrušení registrace LP Anexate inj. v České republice. Rozhodnutí o zrušení registrace vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv nabylo právní moci dne 7. 9. 2017 a od tohoto dne není léčivý přípravek Anexate inj v ČR registrován/distribuován.