Cena Superbrands Award

Komise expertů Brand Council programu Czech Superbrands udělila cenu Superbrands Award společnosti Roche..

Hodnocení značek provádí odborná porota složená z profesionálů v oblasti obchodu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu. Mezi hodnotící kritéria patří známost, budování značky, akceptace, inovace a prestiž.

diploma