Prohlášení ROCHE s.r.o. pro obchodní partnery

Praha,

Společnost Roche je jedním z čelních představitelů výzkumu, výroby a marketingu inovativních řešení v medicíně. Strategickým cílem společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. Roche ve své práci postupuje zodpovědným a přísně etickým způsobem v souladu s národními a mezinárodními zákony a předpisy a zavazuje se
k udržitelnému rozvoji, který respektuje potřeby jednotlivců, společnosti i životního prostředí.

Společnost Roche nabízí zákazníkům dlouhodobě udržitelný vztah založený na hlubokém pochopení vzájemných potřeb a na principech rovné spolupráce. Klíčovým aspektem udržitelnosti je poskytování hodnot: nabízíme trvalý dialog našim obchodním partnerům, snažíme se co nejdříve rozpoznávat nové trendy a jsme otevřeni nekonvenčním myšlenkám.  Změnu vnímáme jako příležitost a spokojení se s již dosaženými úspěchy jako hrozbu.

Dobré jméno a pověst společnosti Roche patří k nejcennějším aktivům a je povinností každého zaměstnance je maximálně podporovat a chránit. Základní hodnoty - poctivost, odvaha a nadšení – a zásady společnosti Roche jsou jasným vodítkem profesionálního jednání.