Vyjádření společnosti Roche k dostupnosti léčivého přípravku Rivotril

Praha,

Společnost Roche kontinuálně dodává léčivý přípravek Rivotril do distribuční sítě. Distributoři obchodující s našimi léčivými přípravky nepodléhají žádnému vlivu společnosti Roche a nemůžeme tedy nijak ovlivnit, kdo se stane konečným odběratelem našich produktů.

Léčivý přípravek Rivotril patří mezi psychotropní léky a jeho dovoz i vývoz podléhá přísným podmínkám. Naší snahou je zajistit dostupnost tohoto léčivého přípravku pro pacienty v ČR. Z tohoto důvodu velmi úzce spolupracujeme s příslušnými orgány státní správy při zajišťování importní licence, která je vždy vázána na dovoz přesně stanoveného množství léčivého přípravku.

Společnost Roche má ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují.